SMER bjuder in ungdomsorganisationer till dialog om assisterad befruktning den 3 maj

Den 3 maj ordnar SMER en workshop/ungdomsdialog på ämnet assisterad befruktning. Frågor som kommer att beröras är bl.a. surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, insemination av ensamstående och nedfrysning av obefruktade ägg.

Syftet med workshopen är att inhämta synpunkter från ungdomar till rådets pågående arbete om assisterad befruktning som ska resultera i en skrivelse/rapport till regeringen. Workshopen är öppen för representanter från olika ungdomsorganisationer. Elever från vissa gymnasieskolor kommer också att delta i evenemanget.

Workshopen/ungdomsdialogen äger rum den 3 maj kl 9.30 – 13.00 i Centralposthuset, Stockholm.

Välkommen med din anmälan till s.konf-smer@social.ministry.se senast den 23 april. Workshopen är avgiftsfri och vänder sig till ungdomar mellan 16 – 20 år som representerar en ungdomsorganisation. Uppge följande i din anmälan: namn, e-post, bostadsort och organisation. Antalet platser är begränsat och vi kan ta emot max 2 personer från varje organisation.

Inbjudan till dialog om assisterad befruktning den 3 maj