Rapport: Etisk analys av en ny fosterdiagnostisk metod

Statens medicinsk-etiska råd publicerar idag en rapport där en ny metod för icke-invasiv fosterdiagnostik analyseras. Rapporten har utarbetats av prof. Jan Wahlström och prof. Nils-Eric Sahlin i samverkan med rådet.

Rapport: Fosterdiagnostik – Etisk analys för diagnostik med foster-DNA

Rådet har tidigare behandlat frågan vid ett seminarium i Riksdagen arrangerat i samarbete med Socialutskottet år 2009.

Läs rapporten från seminariet på Riksdagens webbplats