Idag lanserar Statens medicinsk-etiska råd en ny webbplats och logotyp

Idag presenterar SMER en ny webbplats och en ny uppdaterad logotyp. Den nya webbplatsen är enklare och mer användarvänlig. En tydlig förändring är att sidan nu sorterar rådets tidigare arbete och delar av rådets omvärldsbevakning under tematiska sidor.

Logotypen är uppdaterad och enklare i sin form än den tidigare.