Remissvar angående ny förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning

SMER har idag inlämnat remissvar på förslaget till en ny förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Förslaget innebär att statliga universitet och högskolor med hjälp av automatiserad behandling ska få föra register för befolkningsbaserad forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar och för personers hälsa i övrigt. SMER inlämnade även den 26 mars synpunkter till Utbildningsdepartementet inför beredningen.

Smers remissvar Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)

Regeringskansliets promemoria: Förslag till förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning

Smers brev:  Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene