Etiska dagen 2011: Screening – på gott och ont

Statens medicinsk-etiska råd anordnar konferensen ”Screening på gott och ont” den 14 april 2011 i Rosenbads konferenscenter. Vid årets etiska dag kommer medicinska, psykologiska och etiska frågeställningar rörande screening att ventileras.

Tid och plats
Torsdagen den 14 april 2011, 10.00 – 17.00, registrering från kl. 9.00.Rosenbads konferenscentrum, Drottninggatan 1, Stockholm.

Anmälan
Välkommen med din anmälan per e-post till s.konf-smer@social.ministry.se senast den 6 april. Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat. Har du anmält deltagande men får förhinder ska du meddela det. Uppge följande vid anmälan: namn, e-post och organisation/adress.

Inbjudan till seminarium Screening – på gott och ont