bild

Världskongress i bioetik i Rotterdam

Den 26 – 29 juni hölls den 11:e världskongressen i bioetik i Rotterdam, Nederländerna.  Kongressen som i år gick under namnet ”Thinking ahead – Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics ”  är ett årligen återkommande arrangemang av nätverket International Association of Bioethics (IAB). Forskare och andra yrkesverksamma inom bioetikområdet från hela världen hade samlats för att presentera nya forskningsrön och utbyta erfarenheter angående nuvarande och framtida utmaningar inom bioetik.

Programmet innehöll ett brett sortiment av olika ämnen, med huvudföreläsningar om frågor som etik och åldrande, global rättvisa, ”moral enhancement” samt principilism inom bioetik. Bland inbjudna föreläsare återfanns kända namn som Peter Singer och Tom Beauchamp. Kongressen bevakades av Smer genom sekretariatet.

Thinking ahead IAB world congress bioethics

Peter Singer föreläser om global hälsa och rättvisa i Rotterdam.

Här är en sammanfattning av några utvalda programpunkter från kongressen, skriven av Karin Wilbe Ramsay: