Brittisk rapport om mitokondriell kärnöverföring

Den bioetiska kommittén Nuffield Council on Bioethics har i en rapport analyserat etiska aspekter av metoder för mitokondriell kärnöverföring. Genom kärnöverföring i samband med assisterad befruktning kan man undvika att kvinnor med anlag för mitokondriella sjukdomar för dessa anlag vidare till sina barn. Metoden har ibland presenterats som att ge ”tre genetiska föräldrar” och som ett första steg till genetisk modifiering av befruktade ägg. Dessa metoder är ännu under utveckling men forskningen på området går snabbt framåt.

Rapport: Novel techniques for the prevention of mitochondrial DNA disorders: an ethical review