Skrivelse till regeringen ang. ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga

Idag överlämnades en skrivelse till regeringen med krav på samordning för att få till stånd en sammanhållen reglering rörande ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga.

Skrivelsen har tagits fram gemensamt av ett flertal myndigheter och organisationer efter initiativ av SMER.

Skrivelse: En sammanhållen reglering avseende ställföreträdare för patienter med bristande beslutsförmåga