Yttrande från EGE om AI, robotar och ”autonoma system”

EU-kommissionens rådgivande organ i bl.a. medicinsk-etiska frågor – The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), har nyligen publicerat yttrandet Artificial Intelligence, Robotics and ’Autonomous’ Systems.

I yttrandet identifieras teknikutvecklingen på området och här nämns bl.a. AI i form av maskininlärning och sk. ’deep learning’ som är ett område som utvecklas snabbt och är aktuellt för nya digitala produkter och tjänster, smarta system och allt högre grad av autonomi när det gäller robotik, AI och mekatronik.

Etiska huvudfrågor identifieras och berör bl.a. faktorer som säkerhet, moraliskt ansvar, styrning och regelverk. EGE uppmanar slutligen att man bör anta ett internationellt etiskt och juridiskt ramverk när det gäller design, produktion, användning och styrning av AI, robotik och ”autonoma” system.