DSC_2180

Smers dialogmöte med Landstinget Sörmland

Smers ordförande Kjell Asplund träffar, tillsammans med ledamöter från rådet, regelbundet landsting och regioner för informationsutbyte samt dialog om aktuella och framtida etiska utmaningar och om Smers arbete.

Den 13 september besökte Kjell Asplund och Sven-Olov Edvinsson från Smer Landstinget Sörmland. Politiker, tjänstemän och olika professioner informerade om sitt etiska arbete och sitt uppdaterade etiska program. Olika etiska utmaningar i hälso- och sjukvården diskuterades.