DSC_2571-nätet

Smers dialogmöte med Region Uppsala

Smers ordförande Kjell Asplund träffar, tillsammans med medlemmar av rådet, regelbundet landsting och regioner för informationsutbyte samt dialog om aktuella och framtida etiska utmaningar och om Smers arbete.

På ett aktivt och engagerat dialogmöte om etiska frågor den 12 januari informerade olika personer från Region Uppsala om hur man arbetar med värdebaserad vård enligt Uppsalamodellen och etikfrågor. Smer presenterade sin verksamhet och aktuella etiska frågor som Smer arbetar med. Smer fick många exempel på centrala etiska frågeställningar i verksamheterna som man önskade att Smer skulle ta upp.

Från Smer deltog Kjell Asplund, Ingemar Engström, Anna Singer, Michael Lövtrup och Karin Mossler. Ett femtontal personer från Region Uppsala deltog, däribland hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Himmelsköld, chefsläkare och chefstandläkare, regionråd och förvaltningschefen för patientnämnden.