DSC_1633

Smer träffar det norska Bioteknologirådet

Smer och det norska Bioteknologirådet möttes i Oslo den 15 juni för ömsesidig information om råden och dess verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt etiska aspekter på individanpassad medicin, med frågor om stora gendatabaser, exsomsekvensering och helgenomsekvensering samt jämförelse av regelverken for assisterad befruktning i Norge och Sverige.

Smer redogjorde också för våra svenska erfarenheter av äggdonation på ett välbesökt öppet möte. Intresset var stort inför den norska propositionen om bl.a. dessa frågor  som lades fram dagen efter.