Välkommen till Smers etiksamtal i Almedalen 2-4 juli 2018

Smer har sedan 2015 anordnat frukostsamtal om etiska frågor under Almedalsveckan i Visby. Några inbjudna gäster för ett reflekterande etiskt samtal om ett aktuellt ämne, med synpunkter och frågor från mötesdeltagare. Årets etiksamtal i Almedalen handlar om AI och robotar i vården, barn som visar livstecken efter sena aborter och om åldersgränser inom hälso- och sjukvården.

Måndagen den 2 juli: AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?

Tisdagen den 3 juli: Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? 

Onsdagen den 4 juli: Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart?

För samtliga tre seminarier gäller:

Tid: Frukost från 8.30. Seminariet pågår 9-10.15.

Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3