Stöd finns för argument på båda sidor i dödshjälpsdebatten

På båda sidor i den svenska debatten om dödshjälp finns argument som har stöd i fakta och andra där stöd saknas eller där fakta talar mot argumenten. Det framkommer i en ny rapport som Statens medicinsk-etiska råd, Smer, presenterar i dag.

Rapporten är en bred inventering av kunskapsläget kring dödshjälp, med fokus på forskning och statistik från länder och delstater runtom i världen där dödshjälp är tillåtet i någon form. Tyngdpunkten ligger på den så kallade Oregonmodellen, som förekommer i ett antal amerikanska delstater och som har lyfts fram av förespråkare i Sverige på senare tid.

Syftet med rapporten är att bidra till en mer kunskapsbaserad debatt kring dödshjälp. Smer tar i rapporten inte ställning för eller mot dödshjälp.

Läs rapporten: Dödshjälp. En kunskapssammanställning.

Ta del av pressmeddelandet

Se filmade intervjuer med Smers ordförande.