DSC0689beskuret

Peter Strang får Smers etikpris 2017

Peter Strang har tilldelats Statens medicinsk-etiska råd, Smers, etikpris 2017 för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården. Priset delades ut på Smers etikdag den 7 december.

– Peter Strang har med sin stora kunskap och oförtröttliga engagemang arbetat under tre decennier för att förbättra för patienter och deras anhöriga vid livets slut, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer. Peter har fått inte bara vården utan oss alla att våga prata om och försöka förlika oss med döden.

Peter Strang är cancerspecialist, överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa cancersektion och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Peter Strang var Sveriges förste professor i palliativ medicin/smärta och första vetenskapliga råd i palliativ medicin åt Socialstyrelsen. Han har varit sakkunnig i palliativa frågor åt myndigheter, organisationer, kommuner och landsting. Peter Strang var en av initiativtagarna till Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) och blev dess förste ordförande. Föreningen arbetade för att stärka läkare inom palliativ vård och var pådrivande bakom att palliativ medicin 2015 blev en påbyggnadsspecialitet.

För över 20 år sedan skrev Peter Strang tillsammans med Barbro Beck-Friis den första multiprofessionella svenska läroboken i palliativ medicin och palliativ vård, en standardbok som uppdaterats och fortfarande används i många utbildningar. Därefter har han författat många läroböcker för professioner och vårdpersonal. Peter Strang har skrivit artiklar och läroböcker, föreläst och medverkat i media. Han har även i sina skönlitterära böcker tagit upp viktiga livsfrågor. I den senaste, I skuggan av sommaren, har han skildrat hur omstörtande cancerbesked får människor att ompröva sina liv.

Smers etikpris
Smers etikpris instiftades 2015. Den första pristagaren var Göran Herméren. Förra årets etikpris gick till Elisabeth Rynning. Etikpriset delas ut till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.