webstorbildDSC00812-kopia

Smers etikdag 2017: Se presentationerna

Smers etikdag 2017 Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? samlade närmare 70 deltagare. Forskare, etiker och filosofer, läkare och jurister gav under dagen sin bild av utvecklingen inom det gentekniska området, hur den svenska lagstiftningen och internationella regelverket svarar upp mot den gentekniska utvecklingen och vilka etiska perspektiv och frågeställningar som detta väcker. Peter Strang fick Smers etikpris 2017 (se särskild nyhet). Avslutningsvis diskuterades etiska aspekter på den gentekniska utvecklingen av en panel med politiker och samhällsföreträdare. Många konferensdeltagare bidrog under dagen med synpunkter, inlägg och frågor.

Se webbfilm från Smers etikdag 2017.