Välkommen till Smers etikdag 2017: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

Tid: Torsdagen den 7 december kl. 9.30-15.30

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1 i Stockholm

Välkommen till Smers etikdag som tar upp etiska perspektiv på framstegen inom det gentekniska området. Korta presentationer kommer att varvas med dialog, diskussion och panelsamtal. Under dagen kommer också Smers etikpris 2017 att delas ut. Anmäl ert intresse redan nu genom att maila till

s.konf-smer@regeringskansliet.se

Slutgiltig anmälningslänk och detaljerat program kommer på hemsidan och mailas till dem som föranmält intresse.

Mer om etiska dagens tema

Snabbt och enkelt kan vi numera kartlägga individers ärftliga anlag för vissa sjukdomar och egenskaper. Med hjälp av biologiska gensaxar kan vi klippa och klistra i våra gener.

Vi kan åstadkomma ärftliga förändringar. Vi kan backa våra hudceller till stamceller, programmera om dem och tillverka nya celler, vävnader och organ. Vi kan överskrida gränserna mellan människa och djur.

Den snabba utvecklingen innebär förhoppningar om stora möjligheter för patienter och samhällsmedborgare, hälso- och sjukvårdens verksamheter, för forskningen och life scienceindustrin. Men det finns också risker som behöver tas på allvar. Framstegen utmanar inte minst vår syn på vad det innebär att vara människa.