Harriet Wallberg ska se över rådets uppdrag

Harriet Wallberg har, den 4 Juli 2019 av statsrådet Hallengren, fått i uppdrag att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå inom det medicinska området. Hon ska även se över Statens medicinsk-etiska råds uppdrag och redovisa för- och nackdelar med möjliga organisationsformer. Arbetet ska b.la. göras i samråd med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och riksdagens socialutskott. Uppdraget gäller from den 1 augusti 2019 tom. den 30 april 2020.

– Det är positivt att Socialdepartementet nu går vidare i sin beredning vad gäller rådets framtida uppdrag och organisationsform, säger rådets ordförande Kenneth Johansson.

– Det är vidare mycket bra att uppdraget även innefattar att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå samt att kartlägga hur dessa behov tillgodoses idag, säger Kenneth Johansson, ordförande Smer.