Smer och BO anordnar ungdomsdialog om könsidentitet och vård vid könsdysfori

Smer och barnombudsmannen (BO) anordnar en ungdomsdialog för att ta reda på hur ungdomar tänker kring könsidentitet och vård och behandling av könsdysfori. Vi söker nu dig som är under 18 år och som vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring detta!

Några exempel på frågor som kommer att diskuteras:

  • Upplever du att barn och ungdomars åsikter respekteras inom vården?
  • Ser du några dilemman med utredning och behandling vid könsdysfori såsom det ser ut idag?

Genom att lyssna på dig kan vi tillsammans förbättra för andra barn och ungdomar i framtiden. Ta chansen att göra din röst hörd!

Plats: centralt i Stockholm

Vi ersätter din resa och bjuder på något att äta.

Vill du veta mer? Hör av dig till Helena, helena.tereus@regeringskansliet.se eller Janna, janna.kokko@barnombudsmannen.se.

Statens medicinsk-etiska råd är tillsatt av regeringen för att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett samhälleligt perspektiv. Barn och ungdomars röster är viktiga i beredningen av rådets frågor.

Barnombudsmannen jobbar för att barn och unga ska få det bättre. Det görs bland annat genom att fråga vad barn och unga tycker i olika frågor. Sedan för BO vidare det som barn och unga berättat till dem som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till regering och riksdag. BO berättar inte vilka barn man pratat med.