Pandemietik Covid-19

Den pågående coronaviruspandemin väcker flera betydande etiska, juridiska och praktiska utmaningar, för såväl individen som samhället.

Hur dessa utmaningar tacklas från samhällets sida kan ha implikationer för förtroendet för samhället (regeringen, myndigheterna, hälso- och sjukvården och omsorgen), solidariteten mellan medborgarna, skyddet av sårbara grupper och folkhälsan i stort.

Nedan har vi samlat länkar till material som behandlar etiska aspekter av covid-19 pandemin.

Internationella och europeiska organisationer 

World Health Organization, WHO:

UNESCO IBC & COMEST: Statement on COVID-19: ethical considerations from a global perspective – 26 mars 2020

Council of Europe, DH-BIO: DH-BIO Statement on human rights considerations relevant to the COVID-19 pandemic 

European Disability Forum: Updated statement: Ethical Medical Guidelines in COVID-19 – Disability inclusive response

European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic (pdf 0 )

Human Rights Watch: COVID-19: A Human Rights Checklist

Nationella etikråd

Bosnien och Herzegovina: Covid19 in Bosnia and Herzegovina (på engelska)

Finska etikrådet, ETENE: Social- och hälsovårdsområdets etiska principer gäller också under undantagsförhållanden (pdf 0 )

Franska etikrådet, Comité consultatif national d’éthique: La contribution du CCNE à la lutte contre COVID-19 : Enjeux éthiques face à une pandémie (pdf 0 )
Svensk sammanfattning Etiska utmaningar i samband med pandemi (pdf 121 KB)

Greklands bioetiska kommission: The bioethical dimension of individual responsibility in response to COVID 19 (pdf 0 ) (på grekiska, med sammanfattning på engelska)

Luxemburgs bioetiska kommission: Essential ethical benchmarks when orienting patients in a context of limited available therapeutic resources due to the COVID-19 pandemic crisis (pdf 0 ) (på franska)

Mexicos bioetiska kommission:

Portugals etiska råd: Statement COVID-19 Key Considerations

Bioethics Committee of the San Marino Republic – Answer to The Requested Urgent Opinion on Ethical Issues Regarding to The Use of Invasive Assisted Ventilation in Patients All Age With Serious Disabilities in Relation to Covid-19 Pandemic

Schweiziska etikrådet, Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin: Corona-Pandemie: Schutz des Lebens und Solidarität stehen aus ethischer Sicht im Zentrum – 27 mars 2020 (pdf 0 )

Sloveniens medicinsketiska kommission: Decision of physicians regarding the involvement of respirators in the treatment of patients severely affected with SARS-cov2 disease (pdf 0 )

Storbritanniens etikråd, The Nuffield Council on Bioethics: Access all of the Nuffield Council’s work on COVID-19

Spanish Bioethics Committee, ”Informe del Comité de Bioética de España Sobre Los Aspectos Bioético… (pdf 0 )

Tyska etikrådet, Deutscher Ethikrat: Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise – 27 mars 2020 och på engelska ”Solidarity and Responsibility during the Coronavirus Crisis – 3 april 2020 (pdf 0 )

Stöd till professionen

Palliativt utvecklingscentrum Lund: De nödvändiga samtalen. COVID19

Sara Johansson och Emma Holmgren: Krisstöd – vid arbete under extrem stress

Prioriteringar av intensivvårdsinsatser  och uttalanden från professionsföreningar och andra organisationer

British Medical Association: COVID-19 – ethical issues. A guidance note (pdf 0 )

Ethik der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ARGE Ethik ÖGARI): Allokation intensivmedizinischer Ressourcen aus Anlass der Covid-19-Pandemie, 17 mars 2020

Italian Society for Anesthesia, Analgesia, Resuscitation, and Intensive Care. Clinical Ethics Recommendations for Admission to Intensive Care and for Withdrawing Treatment in Exceptional Conditions of Imbalance between Needs and Available Resources

Socialstyrelsen:

Sydney Health Ethics, University of Sydney:   An Ethics Framework for Making Resource Allocation Decisions within Clinical Care: Responding to COVID-19

US National Academy of Medicine: Duty to PlanHealth Care, Crisis Standards of Care, and Novel Coronavirus SARS-CoV-2

Andra källor

AMA Journal of Ethics: COVID-19 Ethics Resurce Center

The Berman Institute of Bioethics: COVID-19 Ethics and Policy Insights and Resources

Ethical Framework for Health Care Institutions Responding to Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) and Guidelines for Institutional Ethics Services Responding to COVID-19

The Hastings Center: Ethics resources on the Coronavirus (COVID-19) 

Tidigare material relaterat till pandemietik

Finska etikrådet ETENE: Etiska synpunkter på beredskapen inför pandemi – 2005 (pdf 0 )

Franska etikrådet: National Ethics Committee for Health and Life Science: Ethical issues raised by a possible influenza pandemic, 2009 (pdf 0 )

New Zealand’s The National Ethics Advisory Committee – Kāhui Matatika o te Motu (NEAC) Getting Through Together: Ethical values for a pandemic, 2007

The Oxford Handbook of Public Health Ethics: Pandemic Disease, Public Health, and Ethics- 2019

Public Policy Center, University of Nebraska: Citizen Voices on Pandemic Flu Choices:  A Report of the Public Engagement Pilot Project on Pandemic Influenza

Quebec Public Health Ethics Committee (Comité d’éthique de santé publique, CESP): Volet santé publique du Plan québécois de lutte à une pandémie d’influenza — Mission santé [pdf 450kb] (pdf 0 )

The U.S. Centers for Disease Control: Ethical guidelines in Pandemic Influenza -2007 (pdf 0 )