Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar

För hälso- och sjukvårdens del kan artificiell intelligens (AI) bli ett viktigt verktyg vid bl.a. diagnosticering, screening, behandling och rehabilitering. Redan nu används AI-sjuksköterskor för hänvisning av patienter till rätt vårdnivå och den nya tekniken visar lovande resultat inom bl.a. bilddiagnostik.

Men utvecklingen väcker också etiska frågeställningar om integritet, datasäkerhet, transparens, ansvar och vilka etiska principer som ska leda datorer och robotar som styrs med hjälp av AI. Detta var frågor som diskuterades vid Smers etikdag 2018 som ägde rum den 6 december. Vid konferensen medverkade framstående forskare, filosofer, branchföreträdare och beslutsfattare.

Läs konferensrapporten. Du kan också se webbfilmen från konferensen och läsa programmet.

Författare av konferensrapporten är Lotta Fredholm.