Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2020

Vill du uppmärksamma en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinska etikens ställning, till exempel genom att ha främjat breda diskussioner i samhället kring medicinsk-etiska frågor eller gjort en konkret insats för att lyfta en etisk fråga inom hälso- och sjukvården? Nominera till Smers etikpris 2020.

Nomineringen ska göras skriftligen senast den 13 oktober 2020, via e-post smer@regeringskansliet.se eller via brev till Smer, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.

Smers etikpris
Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom och en möjlighet att med stöd av Smers sekretariat anordna ett seminarium om ett valfritt medicinsk-etiskt ämne. Tidigare års etikpristagare är Göran Herméren 2015, Elisabeth Rynning 2016, Peter Strang 2017, Marie Chenik 2018 och Ingemar Engström 2019.