Ny konferensrapport: Etik i praktiken

Hur vi ser till att de etiska normer och värderingar som kommer uttryck i lagar och regelverk får genomslag i den kliniska vardagen? Det var ämnet för 2019 års etikpristagarseminarium, som anordnades tillsammans med 2018 års etikpristagare, Marie Chenik. Smer har nu publicerat en konferensrapport från seminariet.