ingemar-och-kenneth

Ingemar Engström får Smers etikpris 2019

Ingemar Engström har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2019. Han får priset ”för att han genom djup inblick i etikens många dimensioner och lång klinisk erfarenhet fördjupat samtalet kring svåra medicinsk-etiska frågor”.

– I sina olika uppdrag har Ingemar Engström deltagit i samhällsdebatten kring flera svåra och kontroversiella medicinsk-etiska frågor. Han har uppvisat en sällsynt förmåga att förklara komplexa etiska problem på ett sakligt, pedagogiskt och välformulerat sätt, säger Kenneth Johansson, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd.

Ingemar Engström

Ingemar Engström är läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri. Han har i många år i olika roller varit aktiv i att lyfta de medicinsk-etiska frågorna såväl i samhällsdebatten som inom hälso- och sjukvården, lokalt, regionalt och nationellt. Han har bland annat varit ordförande för Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, ordförande för Nordisk kommitté för bioetik, etiksakkunnig i SBU:s vetenskapliga råd, etiksakkunnig i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd samt i mer än tio år sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.

Etikpriset delades ut vid Smers etikdag den 12 december 2019.

Smers etikpris.
Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas ut årligen till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.