Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården

I Statens medicinsk-etiska råds (Smers) publikation Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården beskrivs olika tillämpningar av AI i hälso- och sjukvården, några som redan används, många som är under utveckling och ytterligare andra som är tänkbara på sikt. Rådet analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och sjukvården och beskriver några av de utmaningar som teknologin medför.

Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården (Smer 2020:2)

”Kort om” är en ny publikationsserie från Smer som lyfter fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.