Europas nationella etikråd samlas i Stockholm

Den 25–26 maj samlas företrädare för Europas nationella etikråd i Stockholm för att delta i konferensen NEC Forum (National Ethics Councils Forum) som anordnas för 31:a gången. Syftet med konferensen är att utbyta kunskap och erfarenhet kring etiska och vetenskapliga frågor som påverkar oss alla, oavsett var vi bor. Några av de teman som kommer att behandlas på konferensen i Stockholm är klimat, innovation, AI, transplantation från djur till människa, embryoforskning samt pandemier.

NEC Forum anordnas två gånger om året. Arrangör är EU-kommissionen tillsammans med det nationella etikrådet i det land som är ordförande i EU under den aktuella perioden, i Sveriges fall Statens medicinsk-etiska råd.

Bilder och material från konferensen.