Nya medlemmar i Statens medicinsk-etiska råd

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har beslutat om förordnanden i Statens medicinsk-etiska råd för den kommande mandatperioden. Nya ledamöter är Per Landgren (KD), Thomas Ragnarsson (M), Per Ramhorn (SD) samt Anna Starbrink (L). Ny sakkunnig är Anders Castor, barnläkare och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

– Vi ser fram emot att tillsammans med våra nya ledamöter och vår nye sakkunnige fortsätta vårt viktiga arbete kring etiska frågor i hälso- och sjukvården och i forskningens framkant, säger Sven-Eric Söder, ordförande för Statens medicinsk-etiska råd.

Samtliga förordnanden.