Smer och europeiskt etikråd i gemensamt möte

Den 24 maj träffas Statens medicinsk-etiska råd (Smer) det europeiska etikrådet European Group on Ethics in Science and New Technologies i Stockholm för ett gemensamt möte.

Syftet med mötet är att diskutera nuvarande och kommande etiska utmaningar och vilka krav de ställer på etikråd som Smer och EGE. Fokus kommer att ligga på etik i den digitala eran, med tyngdpunkt på demokrati, mänskliga rättigheter och framtidens hälso- och sjukvård.

European Group on Ethics in Science and New Technologies
European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) är ett oberoende multidisciplinärt råd som utses av EU-kommissionens ordförande: EGE ska vara rådgivande på politikområden som befinner i skärningspunkten mellan vetenskapliga och tekniska framsteg och grundläggande etiska och samhälleliga värden.