Ordföranden för Läkare utan gränser i Sverige, Peter Moberger, med diplom och blombukett
Ordföranden för Läkare utan gränser i Sverige, Peter Moberger.

Läkare Utan Gränser får Smers etikpris 2022

Läkare Utan Gränser har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2022. Organisationen får priset ”för att de utifrån en solid etisk grund bedriver ett outtröttligt arbete med att rädda liv och lindra nöd där det behövs som allra mest och gör omvärlden medveten om övergrepp och missförhållanden”.

Smers ordförande Sven-Eric Söder framhåller att Läkare Utan Gränser med sin dagliga gärning visar att den medicinska etiken är universell och inte stannar vid landsgränsen.

– Organisationen gör inte åtskillnad på människor och tar inte hänsyn till politiska, ekonomiska eller religiösa intressen, utan sätter alltid patienten först och verkar där behoven är som störst. Deras arbete bidrar också till etisk reflektion i befolkningen i stort kring frågor om människovärde, medmänsklighet och solidaritet, säger Sven-Eric Söder.

– Vi är mycket glada och hedrade över att ta emot detta pris, säger Peter Moberger, ordförande för Läkare Utan Gränser Sverige.

– Sedan starten har vår ambition varit att nå ut till människor i områden dit omvärldens strålkastarljus inte når. Det här har blivit än viktigare i samband med pandemin, när andra sjukdomar och hälsoproblem hamnat i skymundan och livsviktig vård satts på paus, säger Peter Moberger.

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières, är en medicinsk humanitär organisation som startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. Idag arbetar organisationen i över 70 länder runt om i världen, ofta på platser som sällan får internationell uppmärksamhet. De anställda möter ofta människor som utsatts för våld, övergrepp och försummelse. Verksamheten är framför allt medicinsk, men organisationen bistår även med förnödenheter och rent vatten i akuta humanitära kriser. Läkare Utan Gränser ser också som sin uppgift att höja rösten om övergrepp och missförhållanden de ser och att vara en katalysator för förändring.

Etikpriset delades ut i samband med Smers etikdag den 8 december.

Smers etikpris
Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas årligen ut till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.