Konferensrapport: Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter

Temat för 2022 års etikpristagarseminarium var Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter. Hur påverkar styr­ningen hälso-och sjukvårdens verksamheter? Vilka etiska mål och värden står på spel? Vilka etiska krav är rimliga att ställa på utform­ningen av hälso- och sjukvårdens struktur, styrning och organisa­tion? Dessa var några av de frågor som berördes under dagen, som arrangerades tillsammans med 2021 års mottagare av Smers etikpris, Erica Falkenström.

En konferensrapport finns nu tillgänglig från seminariet.