Föreslå vem som ska få Smers etikpris 2023

Vill du uppmärksamma en person eller en organisation? som har främjat breda diskussioner i medicinsk-etiska frågor eller som har ett långt idogt arbete inom medicinsk-etik bakom sig? Nominera till Smers etikpris 2023.

Nomineringen ska göras skriftligen till priskommittén senast den 15 september 2023, via e-post smer@regeringskansliet.se. Ange namn på ditt förslag till pristagare inklusive motivering samt ditt eget namn, telefonnummer och e-post/adress.

Bedömningskriterier
+++ Främjat bred diskussion i medicinsk-etiska frågor
+++ Har i ett tidigt skede uppmärksammat ny medicinsk teknik, diagnos eller behandling som aktualiserar etiska frågor viktiga att analysera ur ett vidare samhälleligt perspektiv
+++ Konkret insats för att lyfta företeelse/orättvisa/etisk fråga eller dilemma inom hälso- och sjukvården
++    Insatser nära i tid
++    Långt idogt arbete inom medicinsk etik

Smers etikpris
Smer instiftade ett etikpris i samband med sitt 30-års jubileum 2015. Priset delas ut årligen till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom och en möjlighet att med stöd av Smers sekretariat anordna ett seminarium om ett valfritt medicinsk-etiskt ämne. Tidigare års etikpristagare är Göran Herméren 2015, Elisabeth Rynning 2016, Peter Strang 2017, Marie Chenik 2018, Ingemar Engström 2019, Torbjörn Tännsjö 2020, Erica Falkenström 2021 och Läkare utan gränser 2022.