810485_Smer_rapport-2013_1_omsl_12mm_T1

Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”, där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige.

Pressmeddelande

Sammanfattning rapport 2013:1

Hela rapporten: Assisterad befruktning – etiska aspekter 2013:1

Beställ rapporten

Chatt med rådets ordförande

I samband med publiceringen av Smers rapport chattade även rådets ordförande Kjell Asplund med allmänheten:

Svenska Dagbladet 28 Februari 2013 Chatt med Kjell Asplund om surrogatmoderskap

SVT.se 28 Februari 2013 Chatt med Kjell Asplund om surrogatmoderskap