Rådets ordförande diskuterar surrogatmoderskap och fosterdiagnostik

Kjell Asplund, ordförande i Smer, gästade TV4:s program Malou efter tio för att diskutera surrogatmoderskap med journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekman. Inslaget sändes den 23 september 2014.

Se hela klippet här. (Obs att klippet heter Tema: De nya barnen – Surrogatmoderskap).

Se även Smers rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter som bl.a. tar upp frågan om surrogatmoderskap.

Kjell Asplund intervjuades även i Sveriges Radio angående etiska aspekter på ett nytt fosterdiagnostiskt test i form av ett blodprov (NIPT) för att ta reda på om fostret har Downs syndrom. I programmet deltog även Maria Hård af Segerstad-Lindhoff, ordförande i Svenska Downföreningen. Inslaget sändes den den 17 september 2014.
Hör inslaget här.