Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap

Kommersialisering av kroppen och kroppsfunktioner innebär att någon säljer organ, celler eller vävnader eller upplåter sin kropp till olika ändamål. Exempel på detta är handel med obefruktade ägg, kommersiellt surrogatmoderskap och handel med njurar. Dessa tre exempel på internationell handel har tidigare belysts i en rapport från Danmarks nationella etikråd ”Det etiske råd”. Verksamheten – som ibland är illegal – innebär risker för de säljande personerna och aktualiserar principiella etiska frågor om exempelvis människovärde.

Här kommenteras den danska rapporten av Smer. I kommentaren tar rådet ställning till handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap. Rådet diskuterar också vilka principer som bör råda vid ersättning till äggdonatorer, och när ersättningsnivån övergår till att vara handel.

Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap