Smer om könsdysfori

Utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar rymmer en rad svåra etiska frågor. Sedan några veckor har Smer tagit upp etiska frågor kring behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar.

Vi har börjat dialoger med olika intressenter. Vi har träffat GENID, ett nätverk av föräldrar och andra närstående till ungdomar med könsdysfori, som förmedlat sin oro och sina invändningar mot dagens utredning och behandling. Rådet har även träffat representanter för KID och ANOVA, de båda enheter i Stockholm som utreder och behandlar könsdysfori hos barn/ungdomar respektive vuxna. Dessutom har vi träffat Transammans, ett förbund för transpersoner och närstående, och planerar dialog med RFSL och RFSU. Dessa ger oss andra perspektiv på frågorna. Vi planerar ytterligare dialoger med andra aktörer på området.

Antalet barn och ungdomar som utreds och behandlas ökar snabbt i många länder. Den internationella debatten är intensiv. Smer tar nu fram material från såväl den vetenskapliga litteraturen som beredningar som nu görs i andra länder, t.ex. Storbritannien.

Rådet kommer att sammanställa ett faktaunderlag och lyfta fram de värdekonflikter som finns.