marie-Chenik

Marie Chenik får Smers etikpris 2018

Marie Chenik har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2018. Hon får priset ”för hennes betydande insatser och stora engagemang för att utveckla det medicinsk-etiska arbetet i hälso- och sjukvården samt informera och stödja dess personal”.

Marie Chenik håller i prisdiplomet
Marie Chenik

– Marie Chenik är en äkta eldsjäl. Hon har outtröttligt arbetat för att synliggöra de etiska frågorna i praktiken. Smer vill med denna utmärkelse lyfta hennes insatser för medicinsk etik i det praktiska arbetet, både i det lokala sammanhanget och i det nationella nätverk som hon startade 2004, säger Kjell Asplund.

Marie Chenik är senior rådgivare i etikfrågor, leg. Sjuksköterska och fil. Mag. Hon har under en lång tid varit en drivande kraft som arbetat både professionellt och ideellt för att stödja och utveckla medicinsk-etiskt arbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och personalgrupper. Hon har varit etiksamordnare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge och var under många år representant i Karolinska sjukhusets etikråd. Hon är initiativtagare till det nationella etiknätverket som grundades 2004. Under 2004–2017 var hon nätverkets samordnare och kontaktperson.

Etikpriset delades ut vid Smers etikdag den 6 december.

Smers etikpris.
Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas ut årligen till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.