Spännande aktiviteter i Smers projekt om etiska aspekter på ny teknik i vården

Smer har ett pågående projekt om ny teknik i vården som kan innebära etiska utmaningar. Bakgrunden till projektet är den snabba utvecklingen av medicinsk teknik och behovet av att uppmärksamma på de etiska frågeställningar och utmaningar som utvecklingen aktualiserar. Exempel på sådan ny teknik är artificiell intelligens, som har många potentiella användningsområden inom hälso- och sjukvården.

Smer har inom ramen för projektet inlett samarbeten med bl.a. Tekniska museet och Swedish Medtech.

Swedish Medtech

Tillsammans med Swedish Medtech arrangerar Smer den 11 oktober, kl. 13-16 seminariet Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik. Seminariet syftar bl.a. till att ge kunskap om ny medicinteknik och dess tänkbara effekter och att öka förståelsen för behovet av etisk analys. Varmt välkommen med din anmälan!

Tekniska museet

Tekniska museet kommer under 2019 att öppna en utställning som ska belysa interaktionen mellan människa och maskin. Syftet är att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap genom att belysa utvecklingen när det gäller medicinteknik och automatisering på ett nyskapande sätt i gränslandet mellan teknik och konst.

Utställningen är ett sätt att väcka frågor kring mötet mellan människa och maskin och vilket samhälle vi vill ha i framtiden samt att engagera och beröra och skapa en arena för dialog. Smer samarbetar med Tekniska museet för att ta fram de etiska aspekterna på den nya tekniken då tanken är att etiken ska utgöra en röd tråd genom hela utställningen. Mer info om utställningen och samarbetet kommer publiceras när det närmar sig.

Etiska dagen

Smers etikdag äger i år rum den 6 december och temat är Artificiell intelligens och robotar i vården. Artificiell intelligens kan i framtiden bli ett viktigt verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnosticering, screening och behandling. Robotar kan med hjälp av artificiell intelligens utföra allt mer avancerade uppgifter och används idag inom bl.a. äldreomsorgen.

Förhoppningen är att tekniken ska göra jobbet bättre – och mer effektivt – än vad vårdpersonalen klarar idag. Men vilka är de etiska fallgroparna och hur undviker vi dem? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården? Vilka krav bör ställas på tekniken och vem tar ansvar om något går fel? Och vilka konsekvenser kan AI-tekniken få för hanteringen av data och den personliga integriteten? Detta är frågor som kommer att beröras på Etikdagen. Mer information om programmet och hur du anmäler dig hittar du här!

Om du är nyfiken på temat artificiell intelligens och robotar i vården kan du också titta på filmen från Smers etiksamtal i Almedalen på samma tema.

De som deltog i samtalet var Kjell Asplund, ordförande i Smer och moderator, Karim Jebari, fil. dr. i filosofi vid Institutet för framtidsstudier, Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och robotforskare, Marie Steen, sakkunnig i Smer och styrelsemedlem i Funktionsrätt Sveriges styrelse samt Max Gordon, ortopedspecialist och forskare vid Karolinska Institutet.