Foto-2018-10-25-03-41-45-Panelsamtal-1
Medverkande vid Smers etikprisseminarium 2018

De svåra besluten. Etiska dilemman vid behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

Peter Strang

Ibland ställs hälso- och sjukvårdspersonal inför beslut av livsavgörande betydelse för patienten. Att ge – eller inte ge – livsuppehållande behandling är ett oåterkalleligt ställningstagande. Huvudregeln är att hjärt-lungräddning (HLR) och annan livsuppehållande behandling ska ges men i vissa fall kan insatserna leda till ett ökat lidande för patienten. Hur resonerar man kring dessa svåra beslut? Vilka etiska dilemman uppkommer? Och hur berättar man för patienten och anhöriga om att livsuppehållande vård inte längre bör ges?

Detta var frågor som diskuterades under Peter Strangs etikprisseminarium på temat etiska dilemman vid livsuppehållande behandling, HLR, och beslut om behandlingsbegränsningar. Seminariet ägde rum den 25 oktober 2018 på Stockholms sjukhem.

Peter Strang är professor i palliativ medicin, onkolog, överläkare och vetenskaplig ledare vid Karolinska Institutet, Stockholms sjukhem och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län. Han tilldelades Smers etikpris 2017.

Läs mer om programmet, läs konferensrapporten och se webbfilm från seminariet.