Smer publicerar rapport om dödshjälp i internationell belysning

Allt fler länder tillåter dödshjälp. I rapporten Dödshjälp. En internationell utblick kartlägger Smer, lagstiftningen i det 15-tal länder där dödshjälp i någon form praktiseras. Rapporten skildrar också pågående tendenser i länder som går i riktning mot legalisering, till exempel Danmark, Frankrike och Storbritannien. Syftet med rapporten är att bidra med faktaunderlag till samtalet kring dödshjälp. Rapporten kompletterar Smers tidigare rapport Dödshjälp. En kunskapssammanställning från 2017.

– Genom att belysa den stora variationen i lagstiftning och vilka olika värden som regelverken betonar hoppas vi bidra till en faktabaserad och nyanserad debatt om dödshjälp i Sverige, säger Sven-Eric Söder, ordförande i Smer.

– Rådets rapport bidrar till en ökad medvetenhet om hur olika samhällen hanterar denna kontroversiella fråga på lagstiftningsnivå, vilket är av betydelse för debatten i Sverige, säger Titti Mattsson, juridikprofessor vid Lunds universitet och sakkunnig i Smer.

En skiljelinje som beskrivs i rapporten är de olika kriterier som ställs upp för att en patient ska kunna komma i fråga för dödshjälp. I Australien, Nya Zeeland och de amerikanska delstater som tillåter dödshjälp kan enbart patienter med en dödlig sjukdom beviljas dödshjälp. Kanada, Schweiz och Spanien är däremot exempel på länder där även patienter med kroniskt och obotligt lidande som inte i närtid tros orsaka deras död kan komma i fråga för dödshjälp.  

Inget land som tillåter dödshjälp ålägger vårdpersonal att medverka. Men denna samvetsfrihet kan organisatoriskt utformas olika. I Spanien till exempel förväntas alla läkare acceptera medverkan, och den som inte vill behöver aktivt meddela det. I Nya Zeeland är det tvärtom så att läkare måste uttrycka intresse för att medverka och därefter genomgå särskild utbildning.

– Att dödshjälp tillåts i allt fler länder är inte i sig ett skäl för Sverige att gå samma väg. Men det pekar på en tendens som gör det angeläget att vi säkerställer att en etisk diskussion hos oss grundar sig på sakkunskap, avslutar Sven-Eric Söder.

 Läs rapporten Dödshjälp. En internationell utblick