Hälso- och sjukvården bör ta täten i klimatomställningen

Statens medicinsk-etiska råd publicerar idag ett uttalande med anledning av klimatkrisen och dess negativa påverkan på människors hälsa.

Rådet anser i uttalandet att hälso- och sjukvården ska ta täten i klimatomställningen, att en ambitiös plan för nettonollutsläpp i vården ska fastställas, att en klimatsmart och hälsosam livsstil ska uppmuntras och att de värde- och intressekonflikter som uppstår i klimatomställningen och anpassningsarbetet ska identifieras och hanteras.

Smer har under 2023 analyserat vad klimatkrisen innebär för hälso- och sjukvårdssektorn. Smers ordförande, Sven-Eric Söder, framhåller att klimatförändringarna kommer att leda till negativa hälsokonsekvenser som kommer att skapa svåra etiska utmaningar för sektorn. Samtidigt är vården själv en stor producent av växthusgaser.

  • Alla krafter behövs i klimatomställningen. Vi inom Smer kommer att bjuda in aktörer inom sjukvårdssektorn för en dialog kring hur vi kan lösa de värde- och intressekonflikter som uppstår i omställnings- och anpassningsarbetet, säger Sven-Eric Söder.

För att ytterligare framhäva att sjukvården är en central samhällsaktör med kapacitet att driva på en nödvändig omställning har Smer 2023 gett sitt etikpris till föreningen Läkare för Miljön. Organisationen får priset ”för deras värdefulla arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen, engagera vårdpersonal för klimat- och miljöfrågor och sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat”. 

Kontakt
Sven-Eric Söder
Ordförande, Smer
076-785 78 88