konference-2023-draft_horizontal
Medicinrätten och etiken - konflikter och samverkan

Konferens 24-25 oktober: Medicinrätten och etiken – konflikter och samverkan

Konferensen arrangeras av juridiska fakulteten, Uppsala universitet i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och med finansiering från Vitterhetsakademien. Den inleds alltså på FN-dagen, den 24 oktober.

Syftet med konferensen är att så allsidigt som möjligt belysa och diskutera förhållandet mellan de normsystem som styr hälso- och sjukvården och den medicinska forskningen, i första hand med fokus på hur konstruktiva processer och mångdisciplinär dialog ska kunna bidra till tillkomsten och efterlevnaden av normer som främjar respekten för de mänskliga rättigheterna i vård och forskning.

I ett antal paneler kommer framstående företrädare för olika verksamhetsområden inom vård och forskning, etik och juridik, att dela med sig av sina erfarenheter och ge underlag för spännande diskussioner, utifrån svårigheter och goda exempel.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

Sista anmälningsdag är den 10 oktober.