Sven Blomqvist, tidigare ordförande för Läkare för MIljön, med diplom och blombukett.
Sven Blomqvist, tidigare ordförande för Läkare för Miljön, tog emot etikpriset i samband med Smers etikdag.

Läkare för Miljön får Smers etikpris

Föreningen Läkare för Miljön har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds, Smers, etikpris 2023. Organisationen får priset ”för deras värdefulla arbete med att lyfta vårdens ansvar i klimatomställningen, engagera vårdpersonal för klimat- och miljöfrågor och sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat”.

Smers ordförande, Sven-Eric Söder, framhåller att klimatförändringarna kommer att leda till negativa hälsokonsekvenser som kommer att skapa svåra etiska utmaningar för hälso- och sjukvårdssektorn. Samtidigt är vården själv en stor producent av växthusgaser.

– Läkare för Miljön gör en viktig insats för att öka medvetenheten om hur hälso- och sjukvården både påverkar och påverkas av klimatförändringarna och vad läkare och annan vårdpersonal kan göra för att bidra till att minska vårdens klimatpåverkan och främja en livsstil som är både hälsosam och miljövänlig, säger Sven-Eric Söder.

Läkare för Miljön bildades 1991 och har som mål att engagera läkare och andra yrkeskategorier i vården för klimat och miljöfrågor. Föreningens arbete fokuserar på kunskapsspridning. När det gäller klimatförändringarna fokuserar man på hälso- och sjukvårdens ansvar i klimatomställningen genom att uppmärksamma sjukvårdens klimatavtryck och sprida kunskap om hur det kan minska, samt på hur vården kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Dessutom vill man sprida upplysning till allmänheten om de omfattade hälsoeffekterna av klimatförändringarna och de hälsomässiga vinsterna av en mer klimatvänlig livsstil.

– Att i och med detta pris bli uppmärksammade av ett organ som har som uppgift att bedöma konsekvenser för människovärdet och den mänskliga integriteten ser vi som väldigt betydelsefullt, då vi föreställer oss och befarar att dessa, utöver hälsopåverkan av klimatförändringar, kan komma att påverkas om vi inte påskyndar en omställning, säger Maria Wolodarski, ordförande för Läkare för Miljön.

Etikpriset delas ut i samband med Smers etikdag den 7 december.

Smers etikpris
Smers etikpris instiftades 2015. Priset delas årligen ut till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för Smers verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med Smer.