Statens medicinsk-etiska råd kritiserar beslut om tolkavgifter i Region Blekinge

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har idag uttalat sig över det beslut att införa tolkavgifter för hälso- och sjukvårdsbesök som Regionfullmäktige i Blekinge fattat tidigare i år. Smer vill med detta uttalande påpeka att tolkavgifter innebär risker för en god hälso- och sjukvård, kommer i konflikt med viktiga etiska principer samt strider mot intentionerna i gällande regelverk. 

– Beslutet att införa avgifter för tolktjänster kan ha negativa effekter på patientsäkerheten. Det är avgörande att alla patienter får den vård de behöver oavsett språkbarriärer. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter, säger Sven-Eric Söder, ordförande i Smer

-Att lägga ekonomiska hinder i vägen för de som redan är mest sårbara underminerar vår förmåga att leverera högkvalitativ och jämlik vård. Ur ett etiskt perspektiv strider tolkavgifter mot principen om rättvis och likvärdig vård för alla, tillägger Mikael Sandlund, läkare och etikexpert i Smer

– En tolkavgift kan även tvinga anhöriga, ofta barn, att agera tolkar. Detta inte bara komplicerar kommunikationen, utan bryter också mot patientens integritet och lägger en orimlig börda på anhöriga, tillägger Göran Collste, senior professor i etik, sakkunnig i Smer.

Det är också enligt Smer problematiskt att Region Blekinge har beslutat att införa tolkavgifterna utan att först ha genomfört en omfattande konsekvensanalys. När kommunikationen brister av olika anledningar kan det föra med sig onödiga undersökningar och i vissa fall felaktiga behandlingar som hade kunnat undvikas om det funnits en bättre förståelse mellan läkare och patient. Sjukvårdens auktoriserade tolkar är inte bara en kostnad, utan ofta en investering som kan spara resurser.

– Det är djupt problematiskt att en region har agerat före den nationella utredningen om en begränsning av tillgång till offentligt finansierad tolk i Sverige, avslutar Sven-Eric Söder, ordförande i Smer.

Läs uttalandet.