Om livets början – en debattskrift, 2000.

Senare års forskning har gett nya kunskaper om befruktningsprocessen, om hur celler differentieras och specialiseras. Detta skapar nya möjligheter att påverka utvecklingen. Ny kunskap har också kommit fram om undersökning och behandling av befruktade ägg, foster och barn. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle. Allt detta bidrar till att påverka människors värderingar och inställningar. Denna skrift vill väcka en rad olika frågor om livets början. Den vänder sig till en bred läsekrets: politiker, vårdpersonal, studerande, en etiskt intresserad allmänhet, m.fl.

Om livets början – en debattskrift