Ungdomsdialoger om genredigering hösten 2021

Diskussioner vid ungdomsdialog hösten 2021

Under hösten 2021 genomförde Smer två ungdomsdialoger på temat genredigering med gymnasieelever. Den första hölls i Lund i september och den andra i Stockholm i oktober med deltagare från Tumba och Järfälla.

Syftet med mötena var att inhämta gymnasieungdomarnas perspektiv och synpunkter på frågeställningar om genredigering. Tanken med samtalen var att erhålla ett medborgarperspektiv på aktuella frågeställningar från dem som kanske främst kommer att beröras av tekniken och en framtida reglering.

Som utgångspunkt för samtalen användes detta diskussionsunderlag.

Alla deltog med stort engagemang och sammanfattningen av diskussionerna utgör en viktig del av underlaget till rapporten Smer 2022:1 Redigering av det mänskliga genomet – somatisk och ärftlig (se bilaga 2 för mer detaljer).

Ungdomarna lyfte bland annat fram följande frågor som särskilt viktiga för rådet att belysa:

  • Framtida reglering: Vikten av att användningen av dessa metoder regleras och i detta sammanhang ta upp gränsdragningsfrågorna, för vilka sjukdomar och vilka situationer ska tekniken få användas.
  • Internationella regler och riktlinjer: Det finns behov av internationell samverkan och reglering.
  • Rättvisefrågor, vinstintresse och privatisering: Viktigt att uppmärksamma frågor om vem som ska få tillgång till tekniken och frågor om vad kommersiella erbjudanden av tekniken kan leda till.
  • Information och kommunikation: Viktigt med adekvat information om frågan och diskussion i samhället.

Diskussioner vid ungdomsdialog hösten2021
Diskussioner och redovisning vid ungdomsdialoger hösten 2021