Redigering av det mänskliga genomet

I denna rapport beskriver Smer kunskapsläget, analyserar etiska aspekter och identifierar luckor i rådande regelverk avseende redigering av det mänskliga genomet, såväl förändringar som går i arv till framtida generationer som förändringar som inte gör det. Rådet lämnar ett antal rekommendationer för att vi ska kunna tillvarata genredigeringsteknikens potential att bidra till människors hälsa och livskvalitet, och samtidigt hantera de potentiella riskerna för individ och samhälle. Målet med rapporten är att utgöra underlag för framtida reglering och praxis samt att stimulera till samhällelig debatt.

Redigering av det mänskliga genomet (Smer 2022:1)

Summary in English

Beställ tryckt exemplar hos Elanders