Smer kommenterar 2015:1 Tekniken CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet

Med tekniken CRISPR/Cas9 (crispr) kan man förändra gener, exempelvis för att behandla eller förhindra svåra sjukdomar. Utvecklingen av tekniken har gjort det mycket enklare och billigare att göra genförändringar jämfört med tidigare.

Man skiljer på genförändringar som görs på kroppsceller för att behandla sjukdomar (somatisk genterapi) och på sådana genförändringar som görs på befruktade ägg och därmed kommer att gå i arv. Att utföra ärftliga genförändringar hos människor väcker etiska frågor, exempelvis om medicinska risker och om konsekvenser av att tillåta tekniken på längre sikt . Den snabba forskningsutveckling som följt av tekniken crispr har aktualiserat debatten om var man bör dra gränsen för den genteknologiska forskningen. Flera internationella forskargrupper har varnat för att utvecklingen går för fort och vissa vill att man ska avstå från forskningsförsök med crispr på befruktade ägg.

Smer kommenterar 2015:1 Tekniken CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet