Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t

Med anledning av uppgifterna om att genförändrade barn fötts i Kina framhåller Smer att forskarsamhället bör gå mycket försiktigt framåt med forskning som syftar till att introducera ärftliga förändringar i kärn-DNA:t hos människor.

Läs Smers uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t.