Genetisk screening – om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk, 2002.

Vid genetisk screening letar man ärftliga sjukdomsanlag, på samma sätt som man i vanliga hälsoundersökningar kontrollerar blodtryck, blodfetter och spårämnen i urinen. Men genetisk information är särskilt integritetskänslig. Den berör inte bara individen själv, utan kanske hela släkten. Dessutom är sambanden mellan ärftlighet och sjukdom komplicerade, och ett genetiskt test är inte alltid träffsäkert. Många kan oroas i onödan medan andra invaggas i falsk trygghet. I antologins form presenteras här medicinska fakta, kliniska erfarenheter och etiska argument. De olika bidragsgivarna talar ur skilda perspektiv men med ett gemensamt tonfall: Särskilda krav måste ställas om ett genetiskt screeningprogram ska vara medicinskt och etiskt försvarbart.

Genetisk screening – om hälsa och ärftlig sjukdomsrisk