Smer kommenterar Opportunistisk genomscreening

Helgenomsekvensering väntas bli en vanligt förekommande del i utredningen av sjukdomar. Syftet är att upptäcka genvarianter av betydelse för diagnos och behandling. När en sådan utredning utförs kan man även leta efter andra genvarianter som inte har samband med den aktuella sjukdomen, men som kan innebära ökad risk för andra sjukdomar, så kallad opportunistisk genomscreening.

I en ny publikation i serien Smer kommenterar diskuterar Smer etiska aspekter på opportunistisk genomscreening. Kommentaren utgår från en artikel av European Society of Human Genetics.

Smer kommenterar Opportunistisk genomscreening (Smer 2022:3).